Πολιτική έναντι Covid 19

Η εταιρεία ΜΟΠΤΙΛ ΙΚΕ, διαθέτει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πολιτική “Covid Shield” που περιλαμβάνει της διαδικασίες διάθεσης των τάμπλετ της στο κοινό, την πρόληψη και προστασία των εργαζομένων της καθώς επίσης την ενημέρωση, εκπαίδευση, πληροφόρηση και τακτικό έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω και δηλώνει ρητά τη δέσμευσή της στο πεδίο εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης.
Η εταιρεία ενημερώνει:
1. το κοινό με οδηγίες στην ιστιοσελίδα της, www.moptil.com,
2. τους εργαζόμενους με email και αναρτώντας εκτύπωση των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε τοίχο του εργασιακού περιβάλλοντος
3. τους συνεργάτες, υπεργολάβους και πελάτες της με email
Η πολιτική Covid Shield της εταιρείας περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Υλικό που αποστέλλεται σε πελάτες, υπεργολάβους και συνεργάτες. Επίσης κάθε νέος εργαζόμενος περνάει από σχετική εκπαίδευση και συμπληρώνει ερωτηματολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Η πολιτική της Covid Shield αφορά στην εφαρμογή της κατάλληλης συμπεριφοράς στα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού που είναι τα τάμπλετ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Η πολιτική Covid Shield αφορά στην διαδικασία αποθήκευσης και φόρτισης των τάμπλετ της εταιρείας και των συνεργατών της καθώς και στην διάθεση των τάμπλετ στο κοινό προς χρήση.
Η πολιτική και οι αρχές Covid Shield, εφαρμόζονται αδιάλειπτα κατά την διάρκεια όλων των ωρών λειτουργίας είτε μέσα στου χώρους αποθήκευσης των τάμπλετ είτε εκτός κατά την μεταφορά και διάθεσή τους στο κοινό καθώς και κατά τη διάρκεια υπερωριών.
Η πολιτική Covid Shield ισχύει για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς παρέχουν τις υπηρεσίες της Moptil εκ μέρους της ή παραχωρούν εγκαταστάσεις στην εταιρεία Moptil.
Η πολιτική Covid Shield αναθεωρείται συνεχώς ώστε να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες και υπεύθυνες αρχές.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ή των συνεργατών της όπου έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον είναι μια αίθουσα άδεια με ένα τραπέζι και καρέκλες. Υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Στην πρώτη μέσα σε ένα δωμάτιο που κάθονται καθημερινά από το πρωί και μέχρι το απόγευμα στις 17:00 , υπάρχουν ράφια στα οποία είναι τοποθετημένα τα τάμπλετ και επί τόπου φορτίζονται όταν είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή ο χώρος θα πρέπει να απολυμαίνεται καθημερινά καθημερινά. Ο χώρος προστατεύεται από κρύσταλλο και επομένως η απαφή με τους πελάτες γίνεται μόνο μεσά από ένα μικρό άνοιγμα. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτικές μάσκες ή προσωπίδες. Θα πρέπει να καθαρίζουν τα τάμπλετ και τα σκίαστρα κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση τους από τους περιηγητές. Επιπλέον, θα πρέπει να φορούν γάντια μιας χρήσης. Τα τάμπλετ υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν ζώνη λαιμού μιας χρήσης, η οποία θα πετιέται αμέσως μετά από κάθε χρήση. Το κάθε τάμπλετ θα καθαρίζεται με αντισηπτικό πριν και μετά την κάθε χρήση και θα τοποθετείται στα ράφια φόρτισης και φύλαξης (Ισπανία).
Στην δεύτερη περίπτωση (Ελλάδα), στον χώρο αυτόν τοποθετούνται στο πάτωμα βαλίτσες που περιέχουν τα τάμπλετ της εταιρείας. Τα τάμπλετ μεταφέρονται καθημερινά με αυτοκίνητο ή/και
χειροκίνητα με βαλίτσες με ροδάκια, στον χώρο διανομής τους. Οι κίνδυνοι μόλυνσης είναι τα ροδάκια
που κυλούν στον δρόμο, οι επιφάνειες των βαλιτσών που ακουμπούν είτε στο αυτοκίνητο είτε στο
έδαφος προκειμένου να ανοιχτούν προς διανομή των τάμπλετ. Άλλοι κίνδυνοι είναι οι χρήστες
τουρίστες που κρατούν τα τάμπλετ και τα σκίαστρα και οι εργαζόμενοι που τα συλλέγουν, τα
μεταφέρουν και τα φορτίζουν στο γραφείο.
Ο χώρος αποθήκευσης, φόρτισης και προετοιμασίας τάμπλετ και σκιάστρων πρέπει:
1. Να είναι τακτοποιημένος χωρίς εστίες μόλυνσης (όπως η βιβλιοθήκη μας – πρέπει να
πετάξουμε πράγματα και ότι κρατήσουμε να είναι καθαρό και τακτοποιημένο.
2. Το πάτωμα και οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται πριν και μετά την χρήση τους
από τους υπαλλήλους (δηλ. το πάτωμα σφουγγάρισμα και με σπρει τύπου azax τα τραπέζια
κ.λ.π.
3. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα μπουκάλι αντισηπτικού
4. Θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό για ανανέωση αέρα.
Διαδικασία:
Στην πρώτη περίπτωση (Ισπανία) ο χώρος θα πρέπει να απολυμαίνεται καθημερινά καθημερινά. Ο
χώρος προστατεύεται από κρύσταλλο και επομένως η απαφή με τους πελάτες γίνεται μόνο μεσά από
ένα μικρό άνοιγμα. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτικές μασκες ή
προσωπίδες. Θα πρέπει να καθαρίζουν τα τάμπλετ κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση τους από τους
περιηγητές. Επιπλέον, θα πρέπει να φορούν γάντια μιας χρήσης. Τα τάμπλετ υποχρεωτικά θα πρέπει να
έχουν ζώνη λαιμού μιας χρήσης, η οποία θα πετιέται αμέσως μετά από κάθε χρήση. Το κάθε τάμπλετ
θα καθαρίζεται με αντισηπτικό πριν και μετά την κάθε χρήση και θα τοποθετείται στα ράφια φόρτισης
και φύλαξης (Ισπανία).
Στην δεύτερη περίπτωση Ελλάδα:
1. Οι υπάλληλοι φορούν γάντια μιας χρήσης και μάσκα όταν ξεκινούν από το γραφείο για να
μεταφέρουν τις βαλίτσες με τα τάμπλετ στον χώρο που θα τα παραδώσουν. Όταν οι βαλίτσες
ανοίγουν από το προσωπικό της εταιρείας κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, πρέπει το επίπεδο
(κράσπεδο κ.λ.π) στο οποίο ακουμπάνε να έχει προηγουμένως ψεκαστεί με αντισηπτικό σπρέι.
Η διανομή των τάμπλετ και των σκιάστρων στους τουρίστες γίνεται από το προσωπικό της
εταιρείας – το οποίο φοράει γάντια μιας χρήσης και μάσκα- ως εξής: ένας ένας και σε
απόσταση ο ένας από τον άλλον οι τουρίστες περνούν και λαμβάνουν το τάμπλετ τους και το
σκίαστρο από τον υπάλληλο και απομακρύνονται. Η περισυλλογή των τάμπλετ και σκιάστρων
από τους τουρίστες γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τηρώντας αποστάσεις 2 μέτρων και
δίνοντας τα πίσω. Το προσωπικό γεμίζει τη βαλίτσα με τα τάμπλετ και σκίαστρα και κλείνει την
βαλίτσα.
2. Κατά την επιστροφή του προσωπικού στο γραφείο όπου βρίσκεται ο χώρος αποθήκευσης,
φόρτισης και καθαρισμού του εξοπλισμού (τάμπλετ, σκίαστρα): το προσωπικό αλλάζει γάντια
και οι βαλίτσες πρέπει να ψεκάζονται εξωτερικά με σπρέι αντισηπτικό τύπου azax πριν μπουν
στον χώρο του γραφείου και ειδικά οι ρόδες.
3. Όταν ανοίξει κάθε βαλίτσα ψεκάζεται με σπρέι αντισηπτικό το καπάκι- πάνω μέρος της
βαλίτσας εσωτερικά.
4. Ένα ένα τα τάμπλετ βγαίνουν από τη βαλίτσα και κόβεται η κορδέλα μιας χρήσης που θα έχουν
(την πετάμε σε κάδο απορριμμάτων που υπάρχει ακριβώς δίπλα μας), στην συνέχεια
καθαρίζεται η θήκη του τάμπλετ καλά με αντισηπτικό υγρό και δένεται νέα κορδέλα. Τα
τάμπλετ τα ακουμπάει το προσωπικό σε τραπέζι που έχει προηγουμένως απολυμανθεί. Όταν
αδειάσει η βαλίτσα από τα τάμπλετ τότε απολυμένεται το εσωτερικό της με απολυμαντικό
σπρέι και επανατοποθετούνται τα τάμπλετ στο εσωτερικό της. Στην συνέχεια τα τάμπλετ
μπορούν να συνδεθούν με καλώδιο φόρτισης (τα οποία πρέπει να καθαρίζονται με αντισηπτικό
συχνά). Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθείται και για τα σκίαστρα.
5. Εφόσον το όχημα μεταφοράς των βαλιτσών ανήκει στην εταιρεία ή σε εργαζόμενο σε αυτήν θα
πρέπει καθημερινά να ψεκάζεται ο αποθηκευτικός του χώρος με αντισηπτικό
6. Για τα κλιματιστικά: • Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και
πιθανής υγρασίας • Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την
περίοδο. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με
μηχανικά μέσα (robots) • Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου
(split units) η αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία
σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και
συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων
(ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται)
συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας. • Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού
όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα.
7. Σε περίπτωση που εμφανιστεί εργαζόμενος με ύποπτα συμπτώματα δηλ. ασθενής με οξεία
λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω
συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια) και χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την
κλινική εικόνα και με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με τον
επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη
των συμπτωμάτων. Επίσης ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού και
ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων
14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων. Ακόμη ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη
αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness), η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία
δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη αιτιολογία.
Τότε πρέπει να απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας και να μείνει κλεισμένος στο σπίτι του
παρακολουθώντας την κατάσταση του και ενημερώνοντας ΑΜΕΣΑ τον ΕΟΔΥ (τηλ.:
210.52.12.054 ή 1135)
Ορίζεται ο Μιχάλης Κόκκινος (6941686161) ως υπεύθυνος ενημέρωσης σε περίπτωση ύποπτου
ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού. Όλοι οι εργαζόμενοι θα ενημερώνουν απευθείας
τηλεφωνικά και με email τον υπεύθυνο.
Η εταιρεία έχει καταρτήσει οδηγό Covid Shield (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ).
Στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει Κουτί Πρώτων βοηθειών
Η εταιρεία έχει εμφιαλωμένο νερό για πόση.
Οδηγίες – Κοινωνικός Στιγματισμός
Σε περίπτωση εργαζόμενου με συμπτώματα όμοια με αυτά του κορωνοϊού, ή σε περίπτωση
επιβεβαιωμένου κρούσματος, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο χώρο θα πρέπει να
σέβονται με την επιστροφή του τον παθόντα εργαζόμενο. Συμπεριφορές που απομονώνουν και
στιγματίζουν κοινωνικά εργαζόμενους που πέρασαν κορωνοϊό δεν θα γίνονται αποδεκτές και σε τέτοιες
περιπτώσεις ο υπεύθυνος θα πρέπει να ενημερώνεται κατευθείαν ώστε να καλεί τους εργαζόμενους που
δεν εφαρμόζουν την οδηγία και να συζητάει το πρόβλημα προς συμμόρφωση.
Ψυχολογική υποστήριξη
Τρόποι διαφύλαξης της ψυχικής υγείας:
1. Σωστή πληροφόρηση για τον ιό από έγκυρες πηγές και περιορισμός της έκθεσης στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης: η επαναλαμβανόμενη κι ασταμάτητη έκθεση στην ενημέρωση (τηλεόραση, διαδίκτυο,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αυξάνει τα επίπεδα άγχους και δυσφορίας. Μπορεί επίσης να αποτελέσει
πηγή παραπληροφόρησης.
2. Διατήρηση της επικοινωνίας με τους σημαντικούς ανθρώπους. Για τα περισσότερα άτομα είναι
ανακουφιστικό όταν μπορούν να μιλήσουν για τις ανησυχίες τους με φίλους ή με την οικογένειά τους. Η
επικοινωνία δημιουργεί πολλές φορές ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο ψυχικής προστασίας για το
άτομο του οποίο ο ψυχισμός δοκιμάζεται σημαντικά.
3. Φροντίδα σωματικής υγείας για τη ρύθμιση του συναισθήματος: ισορροπημένη διατροφή, επαρκής
ύπνος, ξεκούραση, σωματική άσκηση μέσα στο σπίτι στα πλαίσια του δυνατού, αποφυγή της
κατανάλωσης αλκοόλ, του καπνίσματος και της χρήσης ουσιών.
4. Ψυχοεκπαίδευση για το στρες και τη ψυχική δυσφορία (διαχείριση συναισθημάτων): ➢ Βοήθεια στην
αναγνώριση κι αποδοχή συναισθημάτων για την ομαλοποίηση των συναισθηματικών αντιδράσεων
(«Αναγνωρίστε στον εαυτό σας ότι βιώνετε ένα σοβαρό και ακραίο στρεσογόνο γεγονός και ότι θα
ακολουθήσουν κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις. Έχετε κάθε δικαίωμα στο συναίσθημα και
επιτρέψτε στον εαυτό σας να αισθανθεί θλίψη ή οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα. Όμως, θυμηθείτε
τις δυνάμεις και τις ικανότητες που διαθέτετε για να ανταπεξέλθετε στη δύσκολη αυτή στιγμή.») ➢
Παρατήρηση κι αναγνώριση συμπτωμάτων στρες, ψυχικής δυσφορίας κι επικίνδυνων συμπεριφορών
υγείας προς τον εαυτό σας και προς τους οικείους σας → απόκτηση επίγνωσης για τη κατάσταση της
ψυχικής σας υγείας κι αποτροπή επιδείνωσης. ➢ Ψυχοεκπαίδευση σε συγκεκριμένες
στρατηγικές/δεξιότητες μείωσης της δυσφορίας, όπως διαφραγματική αναπνοή, χαλάρωση, χρήση
κρύου νερού, μέσα από κείμενα με αναλυτικές οδηγίες ή/και οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο ➢
Βασικές δεξιότητες πρακτικής στην αυτοεπικέντρωση (mindfullness) μέσα από μικρής διάρκειας
ασκήσεις που υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο ➢ Προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης/έκτακτης
ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. ➢ Επικοινωνία
κι έκφραση συναισθημάτων και ανησυχιών σε αγαπημένα πρόσωπα και άτομα εμπιστοσύνης. ➢
Kινητοποίηση με προγραμματισμό δραστηριοτήτων μέσα στην ημέρα για την αύξηση των θετικών
συναισθημάτων: προσπάθεια για την ένταξη ευχάριστων δραστηριοτήτων μέσα στην αλλαγμένη
καθημερινότητα. ➢ Προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης μιας καθημερινής ρουτίνας χωρίς
απαιτητικό κι αγχώδη τρόπο.
Τι μπορώ να κάνω όταν νιώθω ψυχικά πιεσμένος: 1. Αναζητήστε το λόγο για τον οποίο νιώθετε
πιεσμένος. ✓ Διαχωρίστε τις πιθανές αιτίες σε τρεις κατηγορίες: α) εκείνες για τις οποίες υπάρχει
πρακτική λύση, β) εκείνες που θα βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου και γ) εκείνες για τις οποίες δεν
μπορείτε πραγματικά να κάνετε κάτι. ✓ Προσπαθήστε να αποβάλετε τις ανησυχίες σας για ζητήματα που
κατατάσσονται στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία. Προσπαθήστε να σκεφτείτε: «Σε τι με ωφελεί να
ανησυχώ για κάτι που δεν μπορώ να διορθώσω;» 2. Ενισχύστε την αυτοεπικέντρωσή σας. ✓ Η
αυτοεπικέντρωση σχετίζεται με την ικανότητά μας να εστιάζουμε την προσοχή στο εδώ και τώρα, και να
απομακρύνουμε τον εαυτό μας από σκέψεις και συναισθήματα που δεν σχετίζονται με τη στιγμή την
οποία ζούμε, αλλά με το απώτερο μέλλον ή το παρελθόν. ✓ Κάντε ένα διάλειμμα από τον καταιγισμό
των ειδήσεων που δεχόμαστε από παντού. 3. Αποσπάστε τη προσοχή σας κάνοντας πράγματα που σας
χαλαρώνουν και σας διασκεδάζουν. Για παράδειγμα, επικοινωνήστε με οικεία πρόσωπα, δείτε μια σειρά
ή μια ταινία που σας κινεί το ενδιαφέρον, διαβάστε κάποιο βιβλίο, βγείτε να περπατήσετε λίγο
φροντίζοντας να τηρήσετε τις οδηγίες προστασίας. 4. Σε περιπτώσεις που η ανησυχία δεν υποχωρεί,
επικοινωνήστε με τους αρμόδιους φορείς ψυχικής υγείας. Για τα άτομα που πάσχουν από κάποια
ψυχιατρική διαταραχή: • Θα πρέπει να ακολουθήσετε το θεραπευτικό πλάνο που έχει συμφωνηθεί με
το θεραπευτή σας για τη διαχείριση της δυσφορίας και των συναισθηματικών κρίσεων. • Θα πρέπει να
συνεχίσετε να έχετε τακτική επαφή και θεραπευτική παρακολούθηση, έστω κι από απόσταση με τη
χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, ούτως ώστε να αποτραπεί
μια σοβαρή υποτροπή/επιδείνωση των συμπτωμάτων ή ακόμη και μια πιθανή νοσηλεία. • Διασφαλίστε
στο μέτρο του
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήστε με το 1135 ή με την ψυχολόγο που συνεργάζεται η
εταιρεία μας Νικολέττα Μπόγκα 6932020001
Φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες: Όλα τα υλικά (γάντια μιας χρήσης, πλαστικά μπουκάλια
αντισηπτικού και κορδέλες μιας χρήσης, μάσκες μιας χρήση) πετιόνται σε κάδο ανακύκλωσης και η
σακούλα πετιέται σε μπλε κάδους.
Η εταιρεία έχει ετοιμάσει φόρμα με επιλογή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ) όλων των απαραίτητων μέτρων που πρέπει
να λαμβάνονται καθημερινά από τους εργαζόμενος. Αυτοί θα πρέπει να βάζουν τικ σε κάθε μια από τις
οδηγίες, ώστε καθημερινά να φαίνεται ότι ακολουθήθηκαν. Σύστημα αξιολόγησης: θα πρέπει να
συμπληρώνεται σε μια φόρμα ο αριθμός των κορδελών που πετάχτηκαν, ο αριθμός των τάμπλετ και των
σκιάστρων που χρησιμοποιήθηκαν και αυτός πρέπει να συμπίπτει με τον αριθμό αυτών που
καθαρίστηκαν σε καθημερινή βάση. Θα τηρείται σχετικό αρχείο. Κάθε μήνα θα γίνονται τουλάχιστον 4
δειγματοληπτικοί έλεγχοι προκειμένου να επιβεβαιώνεται η εφαρμογή όλων των κανόνων και
διαδικασιών πρόληψης έναντι του κορωνοϊού και τα αποτελέσματά τους θα αρχειοθετούνται και θα
κοινοποιούνται στους εργαζόμενους προς βελτίωση και συμμόρφωση.
Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας σημαντικού αριθμού προσωπικού που σχετίζονται με την διάδοση
του Covid 19, τότε θα γίνεται νέα πρόσληψη ωρομίσθιων υπαλλήλων προς αναπλήρωση των μόνιμων
μέσα από την βάση συνεργατών της εταιρείας. Όταν επανέλθουν οι εργαζόμενοι μετά την θεραπεία τότε
θα συνεχίζουν απρόσκοπτα την εργασία τους ενώ θα αποχωρούν ωρομίσθιοι.
Ο Διαχειριστής και υπεύθυνος της εταιρείας Μιχαήλ Κόκκινος θα τηρεί ημερολόγιο σε σχέση με την
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης αλλά και την ανασκόπηση από αυτόν
του συστήματος Covid Shield.
Ο υπεύθυνος Μιχαήλ Κόκκινος θα φροντίσει ώστε να είναι αναρτημένο (αλλά και κοινοποιημένο
ηλεκτρονικά) εκπαιδευτικό υλικό για τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά αλλά και γι αυτά που πρέπει να
ακολουθηθούν για την προστασία των εργαζομένων, των συνεργατών και πελατών της εταιρείας.
Επιπλέον, ο υπεύθυνος θα καλεί μία φορά τον μήνα ενημερωτική συνάντηση (conference call) ώστε να
κοινοποιεί σε όλους τις επικαιροποιημένες εξελίξεις για τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα κατά του
Covid 19 και των συμπτωμάτων του.
Σε περιπτώσεις συμπτωμάτων Covid 19 ο υπεύθυνος θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές στο 1135.
Στους χώρους εργασίας θα είναι αναρτημένη αφίσα με όλες τις βασικές οδηγίες πρόληψης κατά του
κορωνοϊού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID 19
Γενικές οδηγίες προφύλαξης έναντι του COVID 19 σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε το τηλ. 1135
Ημερ/νια:
Αρ. Τάμπλετ που χρησιμοποιήθηκαν:
Αρ. Σκιάστρων που χρησιμοποιήθηκαν:
Αρ. Κορδελών που χρησιμοποιήθηκαν:
Οδηγίες για την καθημερινή εργασία στους χώρους της Moptil ή συνεργατών της
1. Τα τάμπλετ φυλάσσονται (καθαρίζονται και φορτίζονται) σε δωμάτιο το οποίο καθημερινά καθαρίζεται με αντισηπτικό μετά από κάθε χρήση του, ιδιαίτερα οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται και έρχονται σε επαφή με αντικείμενα που χρησιμοποιούνται εκτός γραφείου και ανθρώπους. ☐
2. Κατά την προσέλευση στον χώρο φύλαξης των τάμπλετ της εταιρείας ψεκάζουμε τις σόλες των παπουτσιών μας με αντισηπτικό σπρέι (το οποίο υπάρχει στην είσοδο του χώρου). ☐
3. Στην συνέχεια καθαρίζουμε με αντισηπτικό υγρό τα χέρια μας και μετά φοράμε γάντια μιας χρήσης, πριν ακόμη εισέλθουμε στον χώρο εργασίας.☐
4. Στην συνέχεια φοράμε μάσκα που καλύπτει μύτη και στόμα.☐
5. Τα καθαρισμένα με αντισηπτικό τάμπλετ βρίσκονται μέσα σε επίσης καθαρισμένες με αντισηπτικό βαλίτσες.☐
Τα τάμπλετ αποτελούνται από την θήκη προστασίας του (από πλαστικό υλικό μπλέ χρώματος), την οθόνη αφής και το πλαστικοποιημένο σκίαστρο που το συνοδεύει. Η ζώνη στήριξης του τάλπετ γύρω από τον λαιμό είναι μιας χρήσης.
1. Η μπλέ θήκη θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά με αντισηπτικό μετά από κάθε χρήση (πάντα αυτός που καθαρίζει φοράει προστατευτικά γάντια μιας χρήσης),☐
2. Η οθόνη αφής καθαρίζεται επίσης με αντισηπτικό υγρό,☐
3. Το σκίαστρο καθαρίζεται επίσης με αντισηπτικό υγρό,☐
4. Η ζώνη στήριξης κόβεται και πετιέται σε κάδο ανακύκλωσης.☐
Η βαλίτσα στην οποία φυλάσσονται τα καθαρά τάμπλετ θα πρέπει να απολυμαίνεται με αντισηπτικό σπρέι και εξωτερικά και εσωτερικά πριν και μετά την χρήση της. Όλες οι εργασίες απολύμανσης πραγματοποιούνται από τους εργαζομένους πάντοτε με χρήση γαντιών και μάσκας. Ειδικότερα:
1. Η εξωτερική επιφάνεια της βαλίτσας και ιδιαίτερα τα ροδάκια της θα ψεκαστούν σχολαστικά με σπρέι αντισηπτικό πριν η βαλίτσα μπει στον χώρο εργασίας. ☐
2. Η εσωτερικές επιφάνειες της βαλίτσας θα ψεκαστούν με αντισηπτικό σπρέι αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί όλα τα τάμπλετ και σκίαστρα από μέσα και αυτή έχει αδειάσει ☐
Τα γάντια μιας χρήσης πετιούνται αμέσως μετά την χρήση σε κάδο ανακύκλωσης πλαστικών και η μάσκα απολυμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία με απορρυπαντικό και αφού στεγνώσει σιδερώνεται.
Τα γάντια και η υφασμάτινη μάσκα θα παρέχονται από την εταιρεία σε κάθε υπάλληλο.
Κατά την μετακίνηση της βαλίτσας με τα τάμπλετ εκτός γραφείου:
1. Εάν η μετακίνηση γίνεται με αυτοκίνητο τότε θα πρέπει προηγουμένως ο χώρος φύλαξης της βαλίτσας να ψεκάζεται με αντισηπτικό σπρέι, ☐
2. Το επίπεδο πάνω στο οποίο ακουμπά η βαλίτσα που περιέχει τα τάμπλετ, θα πρέπει προηγουμένως να ψεκάζεται με αντισηπτικό σπρέι, ☐
3. Το τάμπλετ και σκίαστρ μοιράζονται στον χρήστη (τουρίστα ή άλλο) από τον υπάλληλο με τεντωμένο χέρι έτσι ώστε να κρατιέται η επιθυμητή απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους
4. Μετά την χρήση του τάμπλετ ο υπάλληλος της εταιρείας (πάντα με χρήση μάσκας και γαντιών) συλλέγει το τάμπλετ και το σκίαστρο με τεντωμένο χέρι και φυλάσσει τα δύο αυτά αντικείμενα κατευθείαν στην βαλίτσα χωρίς να τα ακουμπήσει κάπου αλλού. ☐
5. Όταν μια βαλίτσα γεμίσει από τάμπλετ και σκίαστρα κλείνει και δεν ξανά ανοίγει μέχρι την επιστροφή της στον χώρο φύλαξης. ☐
Αριθμός τάμπλετ που καθαρίστηκαν (ξεχωριστή καταμέτρηση):
Αριθμός κορδελών που αλλάχτηκαν:
Αριθμός Σκιάστρων που καθαρίστηκαν:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *